a
回服務設施列表

YMCA 會議室

會議室內有完善的設備, 適合舉行各種小型接待會議、研討會、教育訓練。 可提供10-100人左右,團體住宿會議專案,歡迎來電洽詢。更多教室會議室價格請下載附件。 
YMCA 場地洽詢專線 02- 2381-4727  
 
會議室設備
*講台 
*白板 
*麥克風 
*投影布幕 
*單槍投影機
*DVD/VCD播放機,每時段NT$500.-
*會議室201鋼琴,每時段NT$2000.-   
 

場地           │可容納人數│金額(每時段)  

大會議廳   │ 80-100人 │ NT$11000.- 

201會議室│ 40-50人  │ NT$6000.- 

203會議室│ 20-36人  │ NT$4500.- 

311會議室│ 25-30人  │ NT$4000.- 

 
會議時段:
*上午 09:00-12:00
*下午 14:00-17:00
*晚間 18:00-21:00