【แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวไทเป】

แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวไทเป

⊙แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวครึ่งวัน
YMCA-ซีเมินติง-วัดหลงซาน-ตลาดกลางคืนหวาซี
YMCA-อู่เฟินผู่-ตลาดกลางคืนเหยาเหอ
YMCA-โบสถ์เซิ่งเจีย-มัสยิตชิงเจิน-วัดหวานเอิน
YMCA-ถนนตี๋ฮว่า-วัดเฉิงหวาง
YMCA-วัดสิงเทียนกง

⊙แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวเต็มวัน
YMCA-ตั้นสุ่ย-ท่าเรือปาหลี่ YMCA-เมืองหงเหมา-ท่าเรือประมง
YMCA-เขตเยี่ยมชมธรรมชาติปี้ถัน-ตลาดเก่าอูไหล-เส้นทาง(ซากุระ)รอบเขา-น้ำพุร้อนเหย่เคิง
YMCA-อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน-บึงจู๋จื่อ-เสี่ยวโหยวเคิง-ที่ราบฉิงเทียนกัง-บ่อน้ำพุร้อน
YMCA-สวนเป่ยโถว&พิพิธภัณฑ์ไคต๋าเก๋อหลัน-พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว-บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว-เทอร์โมวัลเล่ย์
YMCA-อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ-บ้านพักข้าราชการซื่อหลิน-เมืองวัฒนธรรมจงอิ่ง-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
YMCA-พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาอิงเกอ-ตลาดเก่าอิงเกอ

⊙แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวโซนช้อปปิ้ง
YMCA-โซนเทียนหมู่(อาหารนานาชาติ ห้างสรรพสินค้า ร้านแบรนด์เนม สนามเบสบอลเทียนหมู่)
YMCA-โซนซิ่นอี้(ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติไทเป)
YMCA-โซนจงเซี่ยว(ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านแบรนด์เนม)
YMCA-โซนซีเหมิน(โรงภาพยนตร์หงโหลว-ห้างสรรพสินค้า)

โปรแกรมการเดินทางข้างต้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ